zabawy

W naszym żłobku wykorzystujemy głównie dwie metody pracy z dziećmi. Pierwszą metodą jest PEDAGOGIKA ZABAWY. Zabawa jest naturalną, wrodzoną metodą uczenia się człowieka. Najczęściej odnosi się do każdej czynności, którą człowiek podejmuje dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, dla własnej przyjemności. Zabawa posiada pewne cechy jak: przyjemność i radość, dobrowolność uczestnictwa, poznanie nowych wartości i informacji, kreatywność, zaspokojenie różnych potrzeb ludzkich. Pedagogika zabawy nie jest odrębną dziedziną naukową, lecz metodyką działań pedagogicznych mających na celu sprzyjanie twórczemu rozwojowi dzieci. Jest oparta na założeniach psychologii humanistycznej. Nurt ten zakłada, że człowiek ze swej natury jest zdolny do wzrostu i rozwoju, oraz posiada wrodzoną zdolność uczenia się, która w dzieciństwie jest związana z ciekawością świata, radością odkrywania rzeczywistości poprzez zabawę. Zabawa to przyjemność, śmiech, radość. Edukacja poprzez zabawę kojarzy się dziecku z czymś przyjemnym.

 

Podstawowymi zasadami pedagogiki zabawy są:

- dobrowolność uczestnictwa – dziecko samo decyduje, czy chce wziąć udział w zabawie, zaś wychowawca zachęca je do zabawy.

- posługiwanie się różnymi środkami wyrazu – oddziaływanie na różne zmysły poprzez ruch, dotyk, dźwięk, gesty, rysowanie, malowanie, lepienie, odgrywanie ról, nauka komunikacji.
METODA M. MONTESSORI

 

Doktor Maria Montessori była lekarzem, antropologiem i pedagogiem. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości, czy o różnym statusie materialnym. W swoim życiu poświeciła się misji odkrywania dziecka, jego potrzeb     i możliwości. „Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to” (dr Maria Montessori).

 

Wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejścia od dzieciństwa do dorosłości. Podstawą tej metody jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny. Dziecko może pracować zgodnie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju. Rodzice czy nauczyciel powinni obserwować dziecko i przygotowywać dla niego odpowiednie materiały i zadania, by wspomóc jego chęć dążenia do rozwoju, a nie hamować ją. Montessori zauważyła, że dzieci w wieku od narodzin do 6 roku życia są odkrywcami, którzy głównie wykorzystują swoje zmysły, budując siebie i swój intelekt poprzez przyswajanie tego, co istnieje w ich otoczeniu: języka , zwyczajów, kultury, pojęcia piękna i religii.

 


„Zosia Samosia” proponuje następujące zabawy edukacyjne:

- kolory i kształty – zmysłem wzroku, dotyku i mowy uczymy się nazw różnych przedmiotów, opisujemy je

- owoce i warzywa – zmysłem wzroku, dotyku, mowy, węchu i smaku uczymy się nazw i poznajemy smaki

- przedmioty – zmysłem wzroku, dotyku, mowy, słuchu uczymy się nazywać i opisywać otaczające nas elementy

- zwierzęta – zmysłem wzroku, dotyku, mowy, słuchu uczymy się nazywać, grupować, odróżniać zwierzątka oraz naśladować je

- przyroda – zmysłem wzroku, dotyku, mowy, węchu i słuchu uczymy się nazywać grupować, odróżniać elementy otaczającego nas świata

- tu paluszek, tu paluszek….- za pomocą wierszyków uczymy się nazywać oraz pokazywać części naszego ciała

- rysuję, maluję, lepię, wyklejam – zajęcia: plastyczne, manualne, wyobraźni, twórcze, wyrażania samego siebie, uczenie samodzielności

- poznajmy się – uczymy się funkcjonowania w grupie, akceptacji: podajemy sobie rączki, dzielimy się zabawkami, wyrażamy emocje, przytulamy się

- mówię, śpiewam i tańczę – wierszyki, rymowanki, piosenki, elementy rytmiki, zabawy ruchowe

- z językiem angielskim – kolory, zabawki, muzyka, bajki edukacyjne

- ja mówię – zachęcanie dziecka do mówienia, wyrażania emocji,

- kształtuję mowę – słuchanie, naśladowanie usłyszanych dźwięków, ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

- co ja słyszę – słuchamy odgłosów otaczającej nas natury

- ćwiczę – gimnastyka ciała, zajęcia ruchowe, zajęcia na koordynację: podskoki, klaśnięcia, podrzuty piłeczką, łapanie piłeczki , turlanie piłeczki, tor przeszkód

- ruch to zdrowie – zajęcia na świeżym powietrzu

- dobre wychowanie – zajęcia edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam

- Zosia Samosia – uczymy się dbać o higienę, jeść samodzielnie, sprzątać po sobie zabawki

- poczytaj mi – bajki edukacyjne, bajki terapeutyczne

- sprzątam, gotuję, jeżdżę, buduję -  zabawy tematyczne i konstrukcyjne

- cicho cichuteńko – słuchamy bajek, muzyki ułatwiającej zasypianie, muzyki relaksacyjnej, odpoczywamy

- sama, sama – zabawy dowolne

- bobomiganie dla najmłodszych - pierwsza forma komunikowania